1524

In 1524 reisden afgevaardigden van het Oversticht naar Heidelberg om de bisschop van Beieren, Hendrik van Beieren, er toe te bewegen zijn bisschoppelijke gebiedsdelen te bezoeken.

Het is bekend dat zij ook een kaart meebrachten waarop de ligging van het bisdom stond afgebeeld. Vermoed wordt dat het de houtsnede-kaart van het Oversticht is geweest, die op last van het bisdom Utrecht gemaakt is.

Uit correspondentie in het jaaar 1534 van de Friese rechtsgeleerde Vigilus (Wigle) van Aytta (van Zwichem), die o.m. president was van de Raad van State en de Geheime Raad te Brussel, blijkt het bestaan van een dergelijke kaart.

Het betreft de onderstaande kaart van voor 1524, waarop in de eerste plaats alle kerken en abdijen staan vermeld. 

Het is wel de oudst bekende kaart van het gedeelte waarop Ameland, Terschelling en de Friese kust staan afgebeeld. De juiste verhoudingen van het grondgebied zijn hierop echter ver te zoeken.

Bron: "Geschiedenis van de kartografie van Nederland", door Prof. Dr. Ir. C. Koeman.