1545

Jacob Roelofs van Deventer (ca. 1500 - 1575) wordt wel de keizerlijke-koninklijke geograaf genoemd. Hij leefde in de tijd van Karel V en zijn zoon Filips II.

Veel van zijn kaarten, o.a. de bekende stadsplattegronden van Nederland, worden dan ook bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Madrid. Het Spaanse bewind hechtte grote belangen aan betrouwbare kaarten voor strategische doeleinden.

Hij was over het algemeen geen artiest voor wat betreft het aanbrengen van versieringen op zijn kaarten, zoals we wel van zijn tijdgenoten gewend zijn, doch was in technisch opzicht bekwamer dan zijn collega's in die tijd.

De methode van driehoeksmeting, die door zijn grote leermeester Gemma Frisius (1508-1555) ontwikkeld was, werd door van Deventer toegepast.

De enigszins beschadigde kaart, waarop Ameland rechts-boven ligt, met daaronder een detail van het eiland, stamt uit 1545.

Bron: Rijks Archief te 's Gravenhage.

 

Een vergroot detail van het eiland Ameland met zijn kerken.