1583

In de "Spieghel der Zeevaerdt" uit 1583 van Lucas Janz. Waghenaer (1533-1606), die zeer rijkelijk met prachtige kleurrijke ornamenten is uitgevoerd, komt Ameland op twee kaarten gedeeltelijk voor.

Het meest oostelijke deel van de westelijke kaart is hierboven afgebeeld

 

Boven de kustprofielen, waaronder die van Ameland, staat geschreven: "Ghedaente en opdoeninghe van dese onder beschreven eijlanden, als men daer neffens heen zeijlt een mijl of twe va v. leggende".

Het opschrift van Lucas Janz. Waghenaer in 1583.

De schilden van de kaart.