1665 (2)

In het vorige hoofdstuk werd al gememoreerd dat er bij de schetskaart uit 1665 o.m. ook een veldwerk aanwezig was waarop de landmeter vermoedelijk de hoogwaterlijn heeft bepaald.

Bron: Rijks Archief te 's Gravenhage.

Van de bovenstaande schets van de hoogwaterlijnbepaling luidt de tekst als volgt. Naast de letter S (Zuid): "gepeylt den 6e September 1665 op Sondach". In het omlijnde gedeelte: "12 ro (roeden ?) laech droogh met laech water breet 4 roede". Schuin geschreven: "rafel" (?). Onder de letter W (West): "Graefflyckheidt Steeck" (een bepaalde maat ?). Boven de letter O (Oost): "Steeck van de heer van Rhoon" (?) en "deze fuycken met Laeg water droogh". Daarboven: "1/2 voet 9 duim en 1 voet 11 duim droogh". Bij de letter N (Noord): "Aanwas"  en "bij roos" (kompasroos ?).

Uit de vele vraagtekens die ik bij de beschrijving gezet heb, blijkt wel dat er nog veel onduidelijkheden over dit schetsveldwerk bestaan. Reacties voor een nadere uitleg over deze schets zijn bij mij dan ook erg welkom.