1666 (2)

In 1666 gaf Pieter Goos te Amsterdam een zeekaart uit van de toenmalige Zuiderzee, getiteld: "Pascaarte vande ZUYDER-ZEE", waar ook Ameland op voor komt.

Bron: Het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam.

De gehele kaart.

Detail van het eiland Ameland.

De beschrijving op het schild.

De maatvoering op de kaart.