1715

In februari 2002 verscheen de omslag van "Pollepraat", het donateursblad van de stichting "De Ouwe Polle" op Ameland, voor het eerst in kleur met een gedeelte van een historische kaart.

Deze kaart is omstreeks 1715 door Marthurin Guitet, kapitein van het College der Admiraliteit van Friesland, gemaakt en gekopieerd door A. Tideman.

Bron: het Cultureel-Historisch museum "Sorgdrager" te Hollum op Ameland.

De gehele kaart.

 Detail van Ameland met de dorpen in het groen en waar het een drukte van belang is met schepen voor de Slenk.

Interessant detail tussen Ameland en Schiermonnikoog.

Detail van de beschrijving rechts-boven op de overzichtskaart.

De makers van de kaart.