1807

Ook deze gehavende kaart van de landmeter A.E. Perrenoud uit 1807, is weer een kopie van de oorspronkelijke kaart van Pieter de la Rive uit 1731. Hieruit blijkt dat de laatst genoemde kaart bijn 80 jaar heeft dienst gedaan. Het blijft daarom de vraag of deze kaart nog wel actueel was voor die tijd. Met name geldt dit voor de 2 huizen van het dorpje Sier, dat al omstreeks 1700 moet zijn verdwenen.

Afmeting: 47 x 114 cm. Bron: Rijks Archief te 's Gravenhage.

Hieronder 2 vergrotingen van deze kaart.

Bij de rode cijfers staat op de kaart geschreven: 1.: "Dijk aangelegd omtrent 1785". 2.: "De Kant opgenomen in April 1806". 3.: "Het wad in April 1806 met laag water bloot", 4.: "Zandplaat in April 1806 met laag water bloot".

Interesant zijn de benamingen op de kaart, waar ik voor de duidelijkheid, bij de oorspronkelijke zwarte letters, een wat grotere rode hoofdletter en de rode cijfers 1 t/m 4 heb geplaatst op de bovenstaande 2 vergrote afbeeldingen. Alleen heeft de Perrenoud zich blijkbaar vergist met de letter I op de oostkant van het eiland. Die had wellicht bij Hollum moeten staan.

Hieronder de verklaring van de letters A t/m R zoals die in het vak in het midden van de kaart staan ingetekend.

Detail met van links naar rechts: de "'t Geregt" (de galg), het omdijkte bouwland, de molen en het woonhuis aan de weg van Hollum naar Ballum.

Detail van de twee overgebleven huizen van "Sierdt" ( bij L op de kaart) t.o.v. het dorp Hollum.