1809

In 1809 nam de landmeter Cornelis Boling enkele dwarsprofielen op, ter hoogte van de zeer kwetsbare situatie bij de Slenk. Hij tekende deze op een kaart van P. van Diggelen, dat weer een kopie was van de kaart van Pieter de la Rive uit 1731.

Afmeting: 63 x 86 cm. Bron: Rijks Archief te 's Gravenhage.

Het opschrift van het schild waartoe deze waterstaatkundige kaart is bedoeld.

De omschrijving van de rode letters op de bovenstaande kaart luidt:

A. en de zwarte pijl: de plaats van de profielen en hieronder vergroot afgebeeld. B.: "Profielen van de doorgebroken Dijk; gelegen hebbende door de Slenk, tusschen de Dorpen Ballum en Nes op het Eiland Ameland; opgenomen de 20e der Lentemaand (d.i. maart) 1809 - op last van den Inspecteur J. Peereboom B:Z:, door de Landmeter C. Boling". C.: "PROFIL op de Linie A-B". D.: "PROFIL op de Linie B-E". E.: "Schaal van Rhijnlandsche Roeden; voort de lengte. N.B. Een Roede van de Lengte schaal is twee voeten in de hoogte".

Detail van de dwarsprofielen A-B en B-C-D-E op de kwetsbare plaats in de Slenk, met enige beschrijvingen op de kaart. Het woord "het", bij de bovenste lijn op deze detail, is een onderdeel van de volledige tekst: "Kant van het ord (inair= gewoon) laag water" (van de Noordzee). Tevens is duidelijk te zien dat toen een doorbraak op deze plaats zeker tot de mogelijkheden behoorde. Hier werden korte tijd later de Ballummer- en de Zwanewaterstuifdijk en in 1851 de Moldijk of Slenkdijk aangelegd, die deze bedreiging moesten voorkomen. Zie hieronder de afbeelding van de topografische kaart uit 1927 met de rood onderstreepte 3 dijken.