1814

In 1814, 15 jaar voor de sloop in 1829, maakte de landmeter Cornelis Boling, op last van Ing. Jan Peereboom, een kaart van de imposante "Cammingha-state" met directe omgeving te Ballum.

Op deze plaats is momenteel het Gemeentehuis gebouwd. Het is erg jammer dat na de sloop deze historische plek niet, als een monument uit het begin van de 15de eeuw, bewaard is gebleven, met zichtbare funderingsresten.

Bron: Fries Historisch- en Letterkundig Centrum "Tresoar" te Leeuwarden.

De gehele kaart uit 1814.

Hierboven is ter vergelijking het Kadastrale Minuutplan Ballum A 7 uit 1832 afgebeeld, waarop de ligging van het gesloopte Slot met een streepjeslijn is aangegeven.

Het schild van de kaart uit 1814.

Detail van het Slot en de Kerk in 1814.

Globale plaats van voormalige het Slot, de Kerk en de begrenzing (bruine lijn) van het eigendom in 1814 op een recente luchtfoto. De oorspronkelijke begrenzing van het "aangelegen Bosch en Plantage" is door verkavelingen helaas geheel verdwenen. De fundering van de Kerk is wel zichtbaar gemaakt op de huidige begraafplaats van Ballum. De grafsteen uit 1556 van de familie Camminga  bevindt zich in het z.g. "baarhuisje" dat op deze plek staat.

Een tweetal kopergravures van het Slot in 1791 uit "Vaderlandsche Gezichten" van Jan Bulthuis en K.F. Bendorp.