1829

Luitenant-Generaal Cornelis Rudolphus Theodorus Baron Krayenhoff (1758-1840) kreeg de opdracht van de overheid om een geheel nieuwe en nauwkeurige kaart van de toenmalige Nederlandse Republiek samen te stellen. Deze Militaire Topografische kaart bestond uit 9 bladen en werd uitgevoerd in de periode 1798-1822, gebaseerd op een geheel nieuwe en een sluitend driehoeksmeting over het gehele land, zoals dat hieronder is afgebeeld. Deze driehoeksmeting vond plaats in de periode 1802 - 1811, waarbij ook de toren van Ballum als driehoekspunt is opgenomen. Op deze en de volgende topografische kaarten is getracht steeds een deelvergroting af te beelden van de westzijde van Ameland. Dit is wel het meest interessante deel van het eiland, gezien de steeds weer wisselende situatie door de jaren heen, vanwege de grote invloed die de zee op dit deel van het eiland uitoefent.

Het opschrift van de kaart en de kwaliteit van de maker.

Een fragment van blad VI uit 1829, waar ook Ameland op voor komt, gevolgd door een detail van de Westkant van Ameland.