1830

Topografische kaart van de westkant van Ameland uit 1830 - 1850. Op deze kaart is bij de rechter onderhoek een strekdam in de Waddenzee getekend, waarbij geschreven staat: "stroomleidende Dam".