1832

In de periode 1830-32 heeft het Rijks Kadaster het eiland Ameland opgemeten en in kaart gebracht, onder leiding van de landmeter H. van Diggelen en stamde uit een belende landmetersfamilie uit die tijd. Daartoe werd eerst een schetstekening gemaakt van de beide Kadastrale Gemeenten Ballum en Nes, zoals die op de onderstaande twee afbeeldingen is weergegeven.

Bron: Kadaster Leeuwarden.

Hierna werd een verzamelplan gemaakt, waarop de grens tussen de beide Kadastrale Gemeenten, de secties en de indeling van de minuutplans werden vermeld. Op de onderstaande afbeelding is dat voor de Kadastrale Gemeente Ballum aangegeven.

Na de meting werden de gegevens gekarteerd op een Minuutplan. Het onderstaande Minuutplan uit 1832 is van het dorp Hollum, dat deeluitmaakte van de Kadastrale gemeente Ballum, sectie B, blad 8, op een oorspronkelijke schaal van 1 : 2500.

Het schild op het Minuutplan Ballum B 8, genaamd Hollum.