1852

Op het noordelijk gedeelte waterstaatkundige kaart uit 1852 van de voormalige Zuiderzee van de uitgeverij Wed. G. Hulst van Keulen te Amsterdam, vinden we Ameland in de rechter bovenhoek.

Op de daaronder staande vergroting van Ameland is, te hoogte van het gebied van de Slenk en bij de letter L (van Ameland), een nieuwe dijk getekend, klaarbijkelijk om een eventuele doorbraak te voorkomen. Ook is hierop voor het eerst de stroomgeleidingsdam bij de Ballummerbocht, die in 1846 is aangelegd, te zien.

 

Het noordelijk gedeelte van de kaart uit 1852.

Detail van het eiland Ameland.

Het opschrift van de kaart.