1854

Wopke Eekhoff (1809-1880) publiceerde in 1854 een zeer gedetailleerde kaart van Ameland. Hij maakte hierbij ook gebruik van de Kadastrale gegevens uit 1832. Het was een onderdeel van zijn "Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland".

Afmeting: 50 x 80 cm. Bron: Universiteitsbibliotheek van de VU te Amsterdam.

Het schild van de kaart.

De gehele kaart.

Detail van de westkant van Ameland. Aan het eind van "Reed" (Reeweg) staat geschreven: "Overvaart naar de Zwartehaan onder St. Jacoba Parochie".

Lossen en laden op het drooggevallen Wad.

Detail van het dorp Hollum, waarop, door herhaaldelijke vererving, de zeer kleine percelen van de Hollummer Mieden hier duidelijk zijn afgebeeld. Er lagen 4895 perceeltjes, die gemiddeld nog geen 7 are (=700 m2) groot waren. In 1924 vond hier een hoognodige ruilverkaveling plaats.

We zien op de kaart dat de grote zeedijk toen nog niet was aangelegd. Dat gebeurde pas in 1915. Voor die tijd was er een relatief lage en smalle plaggendijk, getuige de boven- en onderstaande foto uit ca. 1900 bij het dorp Hollum. Bij extreem hoogwater bood deze te weinig weerstand en brak dan herhaaldelijk door, gezien de vele "Wielen" op de kaart.