1900

In 1900 vond er een hermeting door het Kadaster plaats, onder leiding van de landmeter E. Dijkstra. Het z.g. "Verzamelplan" of "Verzamelkaart", met de indeling van de secties en bladen, staat hieronder afgebeeld. Het betreffen de Kadastrale Gemeenten Ballum (secties A, B en C) en Nes (secties A, B en C), waarvan de laatste hier op een kleinere schaal is afgebeeld vanwege de beperkte ruimte op deze website. Ook hier zien we de aanwezigheid van nog steeds een plaatselijk coordinatenstel, met de toren van Ballum als oorsprong. Het landelijk coordinatenstelsel kwam pas in 1928 gereed en heeft de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort als oorsprong.

Bron: Het Kadaster Leeuwarden.

Verzamelplan van de Kadastrale Gemeente Ballum uit 1900.

Verzamelplan van de Kadastrale Gemeente Nes uit 1900.