1927

Topografische kaart uit 1927 van de westkant van Ameland.

Deze kaart is dus gemaakt na de aanleg van de zeedijk in 1915 en de verkaveling van de Hollummer Mieden in 1924, die hierop voor het eerst te zien zijn. Op de vergrote afbeelding daaronder staat nog de "Verbindingsdam", aangeduid met een dubbele streepjeslijn, die in 1872 is aangelegd maar al 10 jaar later werd verwoest. Sporen van deze dam zijn bij laagwater soms nu nog zichtbaar, zoals op een van de foto daaronder te zien is.

De verbindingsdam van 1872 en verwoest in 1881-'82. Kaartopschrift: "Verbindingsdam" en "Amelanderveer".

                 De dam nog in tact.                      Resten van resten van de dam.