Bronvermelding

De kaarten die ik gevonden heb bevinden zich o.m. in 

1. het Rijksarchief te 's Gravenhage.

2. de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

3. het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

4. het Kadaster te Leeuwarden. 

5. het Fries Historisch- en Letterkundig Centrum "Tresoar" te Leeuwarden.

6. het Cultureel-Historisch museum "Sordrager" te Hollum op Ameland.

7. de Topografische Dienst te Emmen.

8. diverse andere archieven in Nederland en daarbuiten.

9. "Het eiland Ameland en zijne bewoners" uit 1857 van F. Allan.