Het jaar nul

Deze kaart van Nederland, waar Ameland ook op voorkomt, is waarschijnlijk gemaakt door Joachim Hoppers, die tijdens Karel V (1519-1555) een bekend kaartmaker was. Het zou Nederland moeten voorstellen in het begin van onze jaartelling, tijdens de regering van de Romeinse Keizer Augustus.

Een tweetal wat meer betrouwbare en gereconstrueerde kaarten van Nederland, uit het begin van onze jaartelling en rond 1380, zijn hieronder afgebeeld. Op deze laatste kaart is de invloed van de diverse stormvloeden, zoals de St. Julianavloed (1164), de St. Marcellusvloed (1219), de Driekoningenvloed (1220), de Kerstvloed (1277), de St. Luciavloed (1287) goed te zien. Grote stukken veengrond zijn daardoor weggeslagen. De latere beruchte St. Elisabethvloed, op 19 november 1421, heeft nog meer land verwoest, met name in het zuid-westen van ons land.