De Landmeter (1)

Landmeters waren er al zo'n 5000 jaar voor Chr. De Egyptenaren hadden al een grondboekhouding, dat o.m. diende om de gebruikers van gronden langs de Nijl na overstromingen, waarbij grenzen waren weggeslibd, weer een zelfde oppervlakte aan land in bewerking te kunnen geven.

Omstreeks 1500 na Chr. treffen we in Europa de eerste landmeters aan. In 1600 publiceerden de twee landmeters Johan Sems uit Leeuwarden en Jan Pieterz. Douw uit Leiden een leerboek genaamd: "Practijck des lantmetens".

Bron: De Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage.

Hieronder is de rijkelijk met landmetersattributen en rekenmethodes versierde eerste pagina van het boek afgebeeld. De landmeter hanteert hier een z.g. "Hollandsche cirkel" om hoeken te meten. Direct daaronder een andere pagina uit het leerboek.

In Engeland verscheen in 1594 het leerboek "Theory and Practice of the Geometric Quadrant Etc.", met o.m. de onderstaande prent.

De onderstaande gravure van C. Huyberts, van een landmeter met een "Hollandsche cirkel" en een stichtelijk gedicht van Hendrik Graauwhart, verscheen in 1725.