Luchtfoto's

We zien dat momenteel het vaak omslachtige maken van ter plaatse opgemeten kaarten plaats heeft gemaakt voor de verticale luchtfotografie en de luchtfotogrammetrie (het interpreteren van luchtfoto's) . Daarom mag ten slotte een recente luchtfoto hier niet ontbreken. Verder is hieronder o.m. de toepassing voor de projectie van laag- en hoogwaterlijnen uit het verleden op de luchtfoto's te zien. Zie voor verdere bijzonderheden hierover mijn website: "Uit de historie van Ameland", te vinden onder de knop "Links".

Recente luchtfoto van het gehele eiland.

 

Detail van de westkant met droogliggende zandbanken.

De laagwaterlijn uit 1665 is hier met rode lijn aangegeven en met een rode stip de lokatie van de laatste 2 huizen van het verdwenen dorpje Sier, zoals die voorkomen op kaarten uit 1665 en 1749.

De rode lijn geeft de laagwaterlijn op de kaart uit 1665 aan bij het Oerd en de twee rode stippen de lokatie de 2 huizen die er toen nog stonden. Duidelijk is te zien dat Ameland aan de noordkant een stuk smaller is geworden, terwijl dat aan de zuidkant gelijk is gebleven.

Op de bovenstaande luchtfoto uit 1950 is de huidige hoogwaterlijn met een rode lijn geprojecteerd met de plaats, als rode stip, waar de laatste 2 huizen van het dorpje Sier in 1665 en 1749 gestaan hebben. Ook in deze periode van slechts 60 jaar, is de duinafslag weer erg fors geweest. In 1950 liep de Badweg nog een eind door de duinen. Er stonden daar in 1930 nog een Kaap, diverse zomerhuisjes, een groot paviljoen en werd er vrij gekampeerd tot na de 2de Wereldoorlog. De onderstaande ansichtkaart uit 1930 getuigt nog van het bruisende standleven aan de Badweg te Hollum van weleer.

 

Projectie van kaartgegevens van het Minuutplan uit 1832 en de kaart uit 1807 op de hierbovenstaande recente luchtfoto van de plaatsen aan de toenmalige rijweg van Hollum waar de Galg (rode punt: A) en de roggemolen van Douwe Cornelis Molenaar (rode punt: C), gelegen waren.  Links daarvan zijn bouwland (rood omlijnd: B), wat nog enigszins in het veld herkenbaar is, en rechts zijn verdwenen boerderij en schuur (D), aan het huidige fietspad tussen de Looweg en de Pietje Miedeweg. Zie verder de website: www.historieameland.webklik.nl onder de knop Mimuutplans 1830-32.